Trelleborgvikingerne

Stenalder

 

Rapport: Projekt stammebåd – Lejre forår 2012-05-10 af Kh. Moser-Fiedler
Mål: I stenalderlauget var der en del , der ønskede sig en ny stammebåd, fordi der kun var en tilbage i Athra. Projektet havde 2 mål, at forøge flåden og at samle lauget om en stor opgave med håb om at aktivere flere af de mere passive medlemmer.
Problemstilling: Overvejelser om at bygge båden med flintøsker og gør det historisk korrekt blev ikke taget i betragtning. Vi havde ingen penge, kun 3 stenalderfolk der var tændt på at løse opgaven og begrænset tid. Efter man er begyndt at tilhugge stammen, skal der ikke gå lang tid før den kommer i vandet. Stammen tørrer ud med fare for revner, og det tørre træ bliver hårdt at arbejde i.
Planlægning: Jeg kontaktede Reinhard Erichsen. Han arbejder på vikingemuseet i Hedeby, er aktiv reenactor, har deltaget i Lejres stenalderuger og har erfaring i at bygge stammebåde. Vi blev enige om at stammen skulle være poppel, det er let at skaffe, billigt og let at bearbejde. I Ærtebølletid var stammebåde lavet af lindetræ. I dag er det svært at finde et lindetræ som mindst er 6m lang og det er dyrt. Arbejdet skulle udføres med moderne værktøj som motorsav og jernøkser, for at sikre en hurtig fremgang af byggeriet. Arbejdet skulle afsluttes efter 2 eller 3 weekender.
Material: Poppelstamme fældet i foråret. Stammen skal være 6 m lang. I agterenden skal den have en diameter af mindst 80 cm, i forstavnen mindst 60 cm. Enderne skal lukkes med lim eller farve for at undgå revner. Stammen skal ligge på rundholter for at undgå at barken rådner.
 
Fotorapport af bygning af stammebåden i båldalen

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluering: Det lykkedes at bygge båden hurtigt. Største del af arbejdet blev lavet den 24. og 25. marts 2012. Arbejdet blev afsluttet den 21.  april 2012. Der mangler et skot i agterenden og en del finpudsning. Vi forventer at færdiggøre resten i stenalderugen til sommer. Båden er funktionsdygtig og klar til brug. Det lykkedes ikke at samle de inaktive medlemmer af stenalderlauget omkring byggeriet.
 
Tidsforbrug: 2 stenalderfolk fortroligt med brug af motorsav og økser, en arbejdsuge med 80 timer og båden kan søsættes.
Literatur: Jørgen Jensen Danmarks oldtid. Stenalder 13.000 – 2000 f.Kr. side 199


Billeder fra stenalderugen i Lejre juli 2012