Trelleborgvikingerne

bestyrelse

Type Content Here

Generalforsamling Trelleborg Vikinger i Skælskør den 4. april 2012 kl. 19.00

Punkter ifølge af dagsordenen:

1.     Regnskabet blev fremlagt af kasserer Ulla Gerner Lund og blev godkendt.

2.     Der var ingen indkomne forslag.

3.     Forslag til kommende sæsons aktiviteter:

Foreningen deltager i Ribe vikingemarked 2012. Vi deltager i laugsdagene på Trelleborg hver første lørdag i måneden. Vi deltager i vikingefestivalen på Trelleborg i juli.

4.     Kontingent   er 100,- kr. Budget 2012 – forventede indtægter er 800,- kr. forventede udgifter til administration er 800,- kr.

5.     Valg til bestyrelsen:

Ulla Gerner Lund blev genvalgt.  Thora G. Nyborg og Lise B. Klausen blev valgt i bestyrelsen.

 Jacob Nielsen og Lone H. Thomsen blev valgt til suppleanter. Lili Klausen er revisor.

 Eventuelt: Vi vil samle foreningens penge på en konto og brug en nemid til denne konto.